DG视讯官网

DG视讯官网

【核】曰∶出蜀中,及越、蔚州、鄂州诸山谷。 疆画界分,荆方芥辛也。

然得寒水之化行,何患其不相继乎。曾青、枣根为之使。

皮肤死肌、恶风湿痹,二者风木失制,亢害所胜,菊得木体之柔,顺受金制,自然木平风息也。人参天两地,奠安形藏,借以济弱扶倾,运用枢纽,故喜之。

 烦满胸痹,皆胸博病。修治,用叶有八角者,阴干,去根,细锉,勿令犯火。

修治,用蒲草重重相隔,入柳木甑,蒸两伏时,勿犯铜铁器,饵之噎人喉,丧人目。专胜在皮,虽年深日久,不但芳辛不改,转更清烈,他果万不能及。

花实并如蓼蓝,唯苗叶别异。初生嫩叶可食,谓之棉芽。

Leave a Reply