VOL375嫩模张欣欣私房半脱露豹纹内衣破烂黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真40P张欣欣嗲囡囡

VOL375嫩模张欣欣私房半脱露豹纹内衣破烂黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真40P张欣欣嗲囡囡

 食后卧,淡姜汤或热水下五、七丸至十丸。又曰∶人之伤于寒也,则为病热。

久患肠风便血,服之除根。形刑二义俱通,姑两存之。

或用淡竹叶、灯心煎汤化服亦可。 变于时令,则晴燠而脉躁,阴寒而脉静也。

寒伤于营,浮紧无汗。 盖缓有两义;一对数言,一对紧言。

腰痛,加白术、盐水炒,萆,锁阳、酥炙,续断、酒洗,各一两。湿伤于血,脉缓细涩。

水三盏,煎至一盏,去滓温服。今人用为行饮利小便之常药,亦多效验。

Leave a Reply