ob体育

ob体育

有因真阴亏损者,有因气虚不上潮者,有因气虚更下陷者,皆可治以白虎加人参以山药代粳米汤。或问∶外感中于太阳则恶寒,中于阳明则不恶寒而发热。

然时当春杪,一得即不恶寒,乃温病,非伤寒也。 今其热,原郁于奇经冲任之中,与大肠无关,冲任主血,而活络效灵丹诸药品,皆善入血分,通经络,故能引龙胆、楝子直入冲任,而消解其郁热。

 发热咳嗽,吐痰稠粘,精神昏愦,气息奄奄。后愚诊视,其左脉微弱不起,断为肝虚证。

 若至发于暑月,又名为暑温,其热尤甚。 其舌苔纯黑,知系温病大实之证。

欲视其舌,干缩不能外伸,启齿探视,舌皮有瘢点作黑色,似苔非苔,频饮凉水,毫无濡润之意。为开此方,病家视之,果系寻常食物,知虽不对证,亦无妨碍。

甚或因不能起伏,而至左右弹动。膈食之证,千古难治之证也。

Leave a Reply