kok下载

kok下载

谨按《天宝单行方》云∶连钱草,味甘、平,无毒。 犀角除血分之热毒,是解而散之。

古方亦用熟艾拓金疮。蜀人以治气胀,及产后败血攻心,甚验。

治中益心,悦颜色,神,益气,令人肥健,其力甚快。释曰∶《说文》云∶蕲草也。

灶额上墨,名百草霜,并主消化积滞,今人下食药中多用之。古方但用薰草,而不用零陵香。

先用热水浴后,以艾汤研下一丸。入伏后无花,暗结子。

 内容:\r狗脊\ph162.bmp\r,生常山川谷,今太行山、淄、温、眉州亦有。按《尔雅》∶,。

Leave a Reply